SFMSR rekommenderar protokoll för tumörutredning

Skandinaviska muskuloskeletala radiologer har enats om ett gemensamt undersökningsprotokoll för muskuloskeletala tumörer.