Så utreder Du binjureincidentalom

Nu finns rekommendationer för hur man utreder accidentellt funna tumörer i binjurarna, s.k. incidentalom. Riktlinjerna  har sitt ursprung i "Planeringsgruppen för endokrina buktumörer" som startades med stöd från Vetenskapsrådet. Informationen har tacknämligt levererats till hemsidan av Anders Sundin på Karolinska Institutet.

Läs mer »