Ola Björgell hedersmedlem i SYLF

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har utsett Malmöambassadören, studierektorn i SFBFM, den oförtröttlige läraren, ultraljudsförespråkaren, utbildningsentreprenören, idésprutan och allmänne hedersknyffeln Ola Björgell till sin hedersmedlem.

Vi gratulerar Ola till denna fina utmärkelse som han får för sitt initiativ att starta kongressen "Framtidens specialistläkare" och sedan vara kongressens primus motor.

Läs mer på SYLFs hemsida »

Framtidens specialistläkare »