Skrift om läkares fortbildning

SLS och SLF har tagit fram en skrift om läkares fortbildning. Läs den!

Fortbildning för läkare är ett begrepp som sammanfattar det kontinuerliga lärande som behövs för att läkaren ska bibehålla och utveckla sin professionalitet. Det omfattar inte bara medicinska kunskaper utan avser även ämnesområden som ledarskap, kommunikation och etik. Internationellt används uttrycket continuing professional development, CPD. Fortbildning för läkare utgör grunden för sjukvårdens fortsatta utveckling och patientsäkerhet.

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har tillsammans tagit fram en sammanställning över läkares fortbildning. I rapporten belyser man de system för fortbildning som finns idag.

Skriften finns både som blädderexemplar och nedladdningsbar pdf på hemsidan:

http://www.sls.se/Forskning--utbildning/Utbildning/Fortbildning-for-lakare/