Kontrastmedelsgruppen går in i SURF.

Vid senaste mötet i Svensk Uroradiologisk Förening diskuterades möjligheten och kanske lämpligheten att Kontrastmedelsgruppen i SFBFM går in och blir en underavdelning till SURF. Detta i analogi med hur man har gjort i Europa ( www.esur.org ).
 
SFBFMs styrelse var enig att tillstyrka att kontrastmedelsgruppen inordnas som en underavdelning till Svensk Uroradiologisk Förening och därigenom får en organtillhörighet och även en större kritisk massa att jobba mot.

Läs mer om kontrastmedelsgruppen på SURFs hemsida »