Uppdaterade riktlinjer för kontrastmedelsanvändning

Kontrastmedelsgruppen i SFBFM har uppdaterat de nationella rekommendationerna om användning av kontrastmedel liksom information om och riktlinjer vid överkänslighetsreaktioner.

Samtliga dokument som berör användning av jodkontrastmedel har bytts ut och finns nu samlade under rubriken: "Nationella rekommendationer för jodkontrastmedelsanvändning"

Samtidigt har arbetsgruppen för kontrastmedel uppdaterat råd och rekommendationer för att undvika och behandla kontrastmedelsreaktioner vid jodkontrastanvändning.
Läs mer om överkänslighetsreaktioner »