Läkaresällskapet och SPUR-frågan

Efter den massiva kritiken av hur förändringen av SPUR-organisationen genomförts kommer nu Svenska Läkaresällskapet med ett uttalande om hur man ser på frågan och hur ordningen skall kunna åsterställas och alla bli nöjda.

Läs breven från Läkaresällskapet
pdf  Öppet brev från SLS vice ordförande
pdf  Styrelses ställningstagande med anledning av den uppkomna situationen 

Här kan Du också läsa två färska artiklar från Läkartidningen där frågan om SPUR behandlas.
http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/17814/_355.pdf
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18157