Lathund för blivande specialister.

Socialstyrelsen har tagit fram en lathund med anvisningar för ansökan om specialistbevis inom nya ST. Anvisningarna gäller bevis om specialistkompetens för sökande som fullgjort sin ST i Sverige.