Läs om den nya specialitetsindelningen.

Nu har Socialstyrelsen publicerat en rapport med den nya specialitetsindelningen. De nya föreskrifterna börja gälla den 1 januari 2014 och innebär stora förändringar för oss.