HRCT - Diagnostik och sjukdomsöversikt.

Nu finns en lättöverskådlig introduktion på svenska om HRCT (High Resolution Computed Tomography). Boken är skriven av Carl Lamm och Fredrik Ahlfors och är tänkt som ett praktiskt arbetsverktyg i det dagliga bilddiagnostiska arbetet som röntgenläkare.

HRCT - diagnostik och sjukdomsöversikt är indelad i två delar: en mönsterdel och en sjukdomsöversikt; sammanlagt 106 sidor innehållande ca 230 bilder och illustrationer. Boken vänder sig till alla radiologer, från ST-läkare till specialister, som kommer i kontakt med lungsjukdomar i sin kliniska vardag. Boken kan även vara av värde för läkare inom närliggande discipliner som lungmedicin, reumatologi och klinisk fysiologi.
Här hittar Du mer information om boken:  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197824313

Här kan Du läsa Birgitta Hillarps recension av boken: pdficonsm Svensk HRCTbok