HRCT vid lungfibros - nya riktlinjer.

Nu finns ett utförligt radiologikapitel som bla beskriver när diagnosen lungfibros kan ställas enbart på basen av HRCT. Kapitlet är skrivet av Kerstin Cederlund och Jenny Vikgren.