Ola Björgell utsedd till Årets Eventskåning !

dyj7bxdwd5a9iuuuz1fwRöntgenologen Ola Björgell har utsetts till Årets Eventskåning efter sina insatser till flera stora medicinska kongresser. Sammantaget lockar dessa events flera tusen personer till Skåne varje år. En av de största är kongressen Framtidens Specialistläkare som nu arrangeras i Malmö vartannat år.

– Jag ser utnämningen till Årets Eventskåning som ett tydligt bevis på att vår kurs- och kongressverksamhet är viktig och ger ett mervärde till väldigt många deltagare, säger Ola Björgell.

I maj kommer nästa stora nya kongress till staden som Ola Björgell initierat, Senior i Centrum, där äldre och vård i livets slutskede sätts i fokus. Kongressen avslutas med en stor musikalisk gala för profession och allmänhet på Malmö Arena.

– Det ska bli en stor fest för alla i staden, där vi samtidigt uppmärksammar alla våra äldre, säger Ola Björgell.

I Region Skåne har Ola Björgell ett uppdrag som regionöverläkare med ansvar för AT- och ST-läkarna i hela Skåne samt för deras handledare och studierektorer. Han är överläkare i radiologi vid Diagnostiskt centrum för Bild- och Funktionsmedicin, SUS Malmö, och docent i medicinsk radiologi med ett universitetslektorat vid Lunds universitet. Malmö stad har utsett Ola Björgell till Malmöambassadör för hans arbete med kongresser.

Priset Årets Eventskåning delas årligen ut av Event in Skåne efter en omröstning på bolagets hemsida, där det i år var över 500 personer som röstade. Syftet är att premiera en person som har medverkat till att värva ett stort och spännande event till Skåne som resulterat i turistekonomiska effekter, god PR eller någon annan positiv samhällseffekt.