Olof Flodmark skördar framgång.

Olof Flodmark
flodmark

 

är professor i pediatrisk neuroradiologi vid Karolinska Instititutet och har tilldelats ett flertal hedersledamotskap vilket vi gärna vill uppmärksamma och gratulera till.
Det är av stor vikt att svenska radiologer syns och verkar internationellt!

Olof är nu hedersledamot av:

World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology 2012

European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy 2013

Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie (German Society of Neuroradiology) 2013