Ett absolut måste för alla radiologer!

Det kom ett brev från Peter Aspelin som sa: 

"Nu har det i Läkartidningen ( LT nr 11 2013 volym 110,562-565) kommit ut en lysande artikel som beskriver hur man både skall tolka diagnostiska metoders värde och  hur man skall lägga upp studier som skall utvärdera olika diagnostiska metoders värde. Att läsa denna artikel är ett MÅSTE för ALLA radiologer"

Och det är så sant som det är sagt!

pdf Ladda ner artikeln