Handbok i Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården

Det kom ytterligare ett bra tips och denna gång från vår huvudleverantör: Ulf Nyman:

SBUs Handbok i Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården, den första i sitt slag, har nu kommit ut. Den handlar kort och gott om hur man bedriver evidensbaserad analys av den flod av litteratur som sköljer över oss och ett kapitel är speciellt ägnat åt kvalitetsgranskning av diagnostiska studier. Det finns självklart även ett kapitel och behandlingsstudier.

Boken går att köpa för 250 SEK plus moms eller laddas ned från nätet i helformat (6 MB i pdf-format) eller kapitelvis.

http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/