Checklista för Jod-kontrastmedel för remittenter

Ulf Nyman och Kontrastmedelsgruppen i SURF har tagit fram en checklista för remittenter om jodkontrastmedel. Läs, och informera Dina kollegor och remittenter så alla hittar till checklistan.