Eurosafe imaging - för ökad patientsäkerhet

Nu har man inom ESR och tillsammans med Eurosafe Imaging Steering Committee startat ett "upprop" som syftar till attt höja patientsäkerheten inom imaging. Man har gemensamt  tagit fram ett tolvpunktsprogram för hur man bör agera för att höja patientsäkerheten och inte minst minska strålbelastningen.

Man kan också stödja initiativet genom att bli en "Friend of Eurosafe imaging". Flera svenskar har redan anmält sig som vänner - gör det Du också.

Här kan Du läsa allt om Eurosafe imaging: http://www.eurosafeimaging.org