EDiISNR Pionjär

Roger Siegmund

Svensk Förening Gratulerar!

Roger Siemund Docent/Överläkare vid Neurosektioen Skånes Universitetssjukhus Lund,  Lunds Universitet 

Pionjär med Europeiskt diplom i interventionell spinal neuroradiologi (EDiISNR)

Läs hela artikeln i IMAGO (sid 21)