Ännu en framgångsrik svensk radiolog!

Olle EkbergÅter har svensk Radiologi visat sin internationella konkurrenskraft. Vår världsberömda Professor i Malmö, Olle Ekberg har blivit ny Editor in Chief för det Europeiska EURORAD .

Eurorad är är ESR´s on line undervisningsdatabas. Ett viktigt och framåtsyftande utbildnings verktyg för alla radiologer. Viktigt inte minst för alla ST- ansvariga att känna till denna guldgruva.

Vi i Svensk Förening Gratulerar!!