Ny SBU-rapport ”Bilddiagnostik av avlidna”

SBU:s nya rapport utvärderar om bilddiagnostik kan vara ett bra alternativ eller komplement till obduktion. Rapporten visar att det ännu inte går att avgöra vilka diagnoser som man säkert kan fastställa med bilddiagnostik av avlidna.

För att kunna avgöra nyttan med bilddiagnostik av avlidna behövs bättre och större studier som helst omfattar flera kliniker. Det visar en ny granskning från SBU som är den första inom området. Det finns många studier men forskningen är ofta av låg kvalitet eller mäter vitt skilda saker.

Antalet kliniska obduktioner har minskat under lång tid. Om vi visste att bilddiagnostik ger tillförlitliga resultat skulle detta kunna bidra till säkrare statistik om dödsorsaker och bättre återkoppling till hälso- och sjukvården. Med bilddiagnostik slipper man också ingrepp på den döda kroppen, något som närstående kan uppleva som en fördel.

Medicinskt sakkunniga i projektet har varit Anders Eriksson, professor i rättsmedicin, Umeå universitet. Anders Persson, professor i radiologi, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), Linköpings universitet samt Torfinn Gustafsson, forskarstuderande, Umeå universitet.

pdficonsm Ladda ner rapporten

Läs mer på SBUs hemsida