ST Boken

Denna lärobok är den första som sätter hela specialiseringstjänstgöringen för läkare (ST) i fokus. Tongivande och utbildningsaktiva medförfattare från hela landet bidrar till ST-bokens mångfald, som inkluderar fakta om ST 2008 och den nya ST som gäller från 2015. I den första delen av ST-boken reflekterar läkare om sina personliga erfarenheter av ST. Övriga kapitel är inriktade på gemensamma specialitetsövergripande ämnen.
ST-boken kan användas i det vardagliga arbetet, som ett hållbart och praktiskt stöd under hela ST.

Redaktörer för ST-boken är Ola Björgell och Ulrika Uddenfeldt Wort