Vår stund på jorden

Är livet långt eller kort? Tankar om tiden och livet som läkare.
Läs Ola Björgels text i Moderna Läkare #1 2016 sidorna 22-23