Ordföranden har ordet

 I början på februari träffades styrelsen för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi på Hooks herrgård i Småland, för två intensiva dagar av arbete och umgänge. Nya i styrelsen för i år är Nils Albiin från Stockholm och Elena Blain Bibac från Borås. Vi har även nöjet att ha en ny representant från Ungt Forum, nämligen Jeanette Carlqvist från Göteborg. Det känns som en bra mix av människor i styrelsen, och vi hoppas på ett produktivt år! 

Diskussionerna gick höga under internatet - det är långt ifrån alltid vi har samma åsikter om frågorna som diskuteras, men det är högt i tak, och oftast lyckas vi komma fram till någon bra slutsats. Vi har dock märkt att vi saknar något sorts riktlinjer från SFMR - vad är det egentligen vi står för och tycker i olika spännande frågor? Under våren kommer vi ha ett extrainsatt strategimöte för att spana framtid, det skall bli mycket spännande! De saker vi framförallt diskuterade under internatet var sådant vi tror ligger i pipeline på många ställen i Sverige - strukturerade remisser (iGuide), strukturerade svar, kvalitetsregister, SVF, radiologiska koder och subspecialisering. Visst låter det som att det finns mycket spännande att ta tag i? Har ni goda exempel från er arbetsplats så hör av er - SFMR (inkl Röntgenveckan) är ju ett av våra få fora för att diskutera och sprida goda exempel (eller avskräckande dylika?) i hela landet, och det vore faktiskt synd att inte sprida dessa! 

Vår nya utbildningsbok diskuterades mycket under internatet. Den svenska anpassningen av den europeiska utbildningsboken är ej färdig än, men fram till att den är det rekommenderar vi en titt i den europeiska varianten. Den svenska kommer vara mycket lik denna. Den europeiska är uppdelad i två nivåer, level I och level II. Level I är grundläggande (och omfattande), och vi rekommenderar att ni i första hand tittar på denna del, fram tills dess att det finns en svensk att luta sig mot. Ni hittar den europeiska på följande adress: 

http://www.myesr.org/html/img/pool/ESR_2014_ESR-EuropeanTrainingCurriculum_LEVEL_I+II.pdf

Eder ordförande, 

Henriettæ Ståhlbrandt

Henrietta