Alla patienter ska känna sig absolut välkomna i vården

Alla patienter ska känna sig absolut välkomna i vården, säger Ola Björgell. Om vi visar att vi möter alla med omtanke och respekt bidrar det till en mer jämlik vård. Ett bra bemötande är starkt kopplat till medmänsklig kärlek. Läs mer på 

http://karriarlakare.se/artikel/alla-patienter-ska-kanna-sig-absolut-valkomna-i-varden

0I0D9110_DxO