Leif Ekelund ( 1941 - 2016) in memoriam

ekelund

Leif Ekelund, professor emeritus i diagnostisk radiologi, har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 75 år. Han sörjs närmast av sina barn Fredrik, Eva och Per med familjer samt yngsta döttrarna Victoria och Chloe. 

Leif föddes i Malmö men räknade sin uppväxt till Lund. Ungdomsåren och gymnasietiden tillbringades i Spenshult utanför Halmstad där fadern var chef på reumatikersjukhuset. Efter studentexamen i Halmstad 1959 påbörjade Leif direkt sin medicinutbildning i Lund. Efter avslutad grundutbildning började Leif sin utbildning till radiolog i Lund. Han disputerade 1971 på en avhandling om arteriovenösa fistlar efter njurbiopsier. Samma år blev han docent och han hade nu definitivt fått vittring på en akademisk karriär. Hans vetenskapliga och kliniska arbete kommer att fokusera på skelettradiologi, uroradiologi och kärlröntgen. Dessutom hade han en håg för det internationella arbetet. Han spenderade tid i Miami och Nashville. Där fördjupade han sina kunskaper och meriterade sig vetenskapligt. Leif hade siktet inställt på en professur och 1985 utnämndes han till professor i röntgendiagnostik i Umeå. Här kom han att arbeta med en av landets första MR-kameror som han använde bland annat för diagnostik av höftledssjukdomar. Leif återvände till USA och Ann Arbor. Under denna vistelse var han även knuten till det välkända Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) där han fördjupade sina kunskaper i skelettsjukdomar. Till Linköping flyttade han 1992. Här intresserade han sig för specialistutbildning av radiologer och initierade en examination som under några år var det enda examinationsbevis en svensk radiolog kunde få. Efter tre år tröttnade Leif på Linköping. Han kom därefter att under nio år arbeta i Förenade Arabemiraten på universitetssjukhuset i Al-Ain. Leif påminde oss ibland om hur hans akademiska karriär förutsatte att någon annan tog hand om det han kallade ”marktjänsten”. Leif blev den av oss som kom att symbolisera en radiologisk bildningsresa. Efter två decenniers akademisk odyssé, som börjat i Lund, återvände Leif till Skåne och Malmö. Han slog sig först ned i Falsterbo och sedan i Skanör. Under 12 år var Leif knuten till Röntgenavdelningen på UMAS, senare Bild- och funktionsmedicin, SUS, Malmö. Under dessa år tillförde Leif mycket värdefull kunskap och erfarenhet till den muskuloskeletala sektionen. Han publicerade arbeten med användande av skiktröntgen och en metallartefaktreducerande teknik. Även då hans progredierande sjukdom gjorde sig allt mer påmind satt han plikttroget i granskningsrummet. 

Leif hade sinne för organisation och var under flera år med i styrelsen för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi där han även verkade som ordförande. Han blev sedermera hedersmedlem i föreningen. Leif hade från barnsben intresse för idrott; först fotboll, sedan golf och senare ishockey. Det senare inte som aktiv spelare men väl som styrelsemedlem i såväl Rögle som Malmö Redhawks. Under sin tjänstgöring i olika länder kom Leif att många gånger uppträda som ambassadör för den radiologi han inte bara beundrade utan även delvis själv skapat i Lund på 70-talen. Liksom sin släkting Wilhelm Ekelund, hade Leif svårt att dölja sin skånskhet. En skicklig radiolog och internationalist har lämnat oss. 

Olle Ekberg