Nytt om kontrastmedel

Kontrastmedelsgruppen under SURF och SFMR har nu uppdaterat Kontrastmedelsrekommendationer och flera dokument finns för läsning och nedladdning. Om Ni hittar oklarheter så hör av Er till kontrastmedelsgruppen som ständigt gör uppdateringar. Många i gruppen har arbetat med dokumenten, men vi vill ändå rikta ett speciellt tack till Ulf Nyman för stort engagemang och arbetsinsats!

Kontrastmedelsrekommendationer