Radiolog i SLS

Ola Björgell ny vetenskaplig sekreterare i SLS samt ordförande i programkommittén. 

Läs mer   SLS Aktuellt sidan 26