H.M. Konungens medalj

Föreningen gratulerar professorerna Anders Persson och  Anders Ynnerman  vid Linköpings universitet som belönats med H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för betydande insatser inom medicinsk bildvetenskap. 

Kungen delade ut medaljer