Tage Sjögrens pris


elna_marie_larssonProfessor Elna-Marie Larsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala har tilldelats Tage Sjögrens pris ”för förtjänstfullt arbete inom de medicinska radiologiska vetenskaperna”.

Motiveringen lyder: Elna-Marie Larsson har på ett unikt sätt inom neuroradiologin kombinerat forskning på neuroradiologiska frågeställningar med användande av alla moderna imaging metoder. Resultaten har lett till stora diagnostiska förbättringar och behandlingsresultat för patienter inom ett brett spektrum av sjukdomar inom nervsystemet. Elna-Maries forskning är i den internationella forskningsfronten och har lett till ett stort antal publikationer och disputationer och har presenterats på kongresser över hela världen. 

SFMR gratulerar till den fina utmärkelsen!

Läs mer om Tage Sjögrens pris »

Läs ännu mer på Läkaresällskapets hemsida »