Indragning av intravenösa linjära kontrastmedel 1:a April 2018

 Vi vet idag att gadolinium inlagras i hjärnan efter intravenös injektion. De största mängderna har detekterats efter injektion av linjära kontrastmedel. Eftersom man inte vet om detta kan medföra långsiktiga risker har man inom EU beslutat att användningen av intravenösa linjära kontrastmedel ska upphöra. Det finns dock ett par viktiga undantag: De leverspecifika kontrastmedlen Primovist (gadoxetinsyra) och MultiHance (gadobensyra) får fortfarande användas vid avbildning av levern och Magnevist (gadopentetsyra) får fortfarande användas vid intraartikulära injektioner. 

I Sverige kommer beslutet att träda i kraft den 1:a april 2018. 

Mer detaljerad information kan läsas i nedanstående dokument: