Minerva award for academic leadership

Föreningen gratulerar professor Pia Sundgren vid Lunds Universitet som prisas för sitt akademiska ledarskap med Minerva award for academic leadership . De egenskaper som bedöms är ärlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod. 

Läs motivering och intervju