Ultraljudskurser!

28-30 jan 2020   CEUS i Oslo.  Tredagarskurs på Ullevål om kontrastförstärkt ultraljud.  Dr AnnaKarin Siösteen Tofte, Halmstads Sjukhus, är en av expertföreläsarna. Bra tillfälle att både lära sig grunderna och fräscha upp kunskaperna i kontrastultraljud.

11-13 juni 2020  EUROSON i Bergen. Våra vänner i norska ultraljudsföreningen är ambitiösa. Den stora årliga europeiska ultraljudskongressen kommer för första gången till Norge i juni. Stort arrangemang med stor spännvidd i programmet,  dvs det finns både bra student/nybörjarprogram och kurser i kliniskt ultraljud/point of care ultrasound samt rikligt av både vetenskap och state-of-the-art symposier av stort radiologiskt värde.

Se vidare på kurssidorna