Senaste nytt om iGuide

Aktuellt status (oktober 2018): Resultaten hittills visar att ca 20% av remisserna går via iGuide. Att det är en så liten andel tror vi framförallt beror på att integrationen i remissystemet inte gjorts på ett optimalt sätt, vilket innebär många extra musklick för remittenten. Utvärdering från remittenterna visar att de gillar konceptet med iGuide, men vill att systemet blir mer användarvänligt. Av de remisser som skickats med iGuide har 1% varit "röda", och vid manuell berättigandebedömning har det visat sig att alla dessa varit adekvata. Vi har inte kunnat mäta hur många undersökningar remittenterna normalt skickar som är inadekvata, men troligen en större andel än så. Det innebär att vi troligen fått ner andelen icke-adekvata remisser till en mycket liten andel med iGuide. Nästa steg i RJL är att jobba för en bättre integration i remissystemet. Detta är nu gjort, och kommer startas upp i oktober. Erfarenheterna talar för att systemet har effekt enligt ovan, och att det går att göra en tillräckligt bra integration i åtminstone ett av Sveriges remissystem. Sammantaget känner vi nu att vi har tillräckligt med information för att gå ut och säga att det går att använda iGuide i Sverige, och att ni som är intresserade av detta kan gå igång med arbetet. RJL finns tillgängliga för information, och SFMR i samarbete med RJL tillhandahåller översättningar.

Uppdatering (oktober 2019): Sedan uppdateringen i november 2018 har en betydande förbättring i integrationen mot vårt remissystem skett, och våra remittentkliniker har alla velat vara kvar i systemet sedan piloten avslutas. En regional upphandling är på gång, och Nationella Programområde Diagnostik tittar på en nationell insats angående iGuide.Resultaten från RJL ses nedan. För mer detaljer finns en ingående rapport, som kan erhållas genom att maila henriettae.stahlbrandt@rjl.se

Se även under Berättigandebedömning.