ESGAR 2020

ESGAR 19-22 maj 2020 i Amsterdam (Årligt mycket bra möte i gastro-abdominell radiologi med många fallbaserade presentationer). ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE är redan den 22 november 2019  På grund av det tidiga kongressdatumet jämfört med tidigare år inlämningsfristen  också tidigare än vanligt. Det preliminära programmet finns redan tillgängligt på www.esgar.org