SURF har två kurser på gång

Kurs i MRT prostata
Svensk uroradiologisk förening (SURF) arrangerar en kurs i MRT prostata, Kursen är förlagd till Lejondals
slott, i närheten av Stockholm och Arlanda, den 20-23 april 2020.
Anmälan gör man på www.mrtprostata.se.

Surf-veckan 2021
För sjunde gången arrangerar Svensk uroradiologisk förening en kurs i uro-genital radiologi, den så kallade
SURF-veckan, i Storhogna den 17-22 januari 2021.
http://www.surf-veckan.se