Osborne Bartley död

Svenska Dagbladet meddelar att professorn i radiologi, Osborne Bartley, har avlidit i en ålder av 100 år. Osborne Bartley blev professor i radiologi i Göteborg 1966 och blev strax därefter Läkarförbundets ordförande 1968-1972. Han valdes också till ordförande för SACO 1968 och blev 4 år senare heltidsanställd ordförande. Han förblev det under sammanlagt 12 år innan han 1980 blev landshövding i Västmanlands län.