Skandinavisk kurs i gastroradiologi

22-29 september 2020 är det dags igen för skandinavisk kurs i gastroradiologi, den 15:e i ordningen. Denna gång har vi valt en resa till Mallorca.  Kursen riktar sig till radiologer med gastrointestinalt intresse, såväl specialistkompetenta som ST-läkare i andra halvan och slutet avsin utbildning. Se kurssidorna för mera information.