Tjänstereseförsäkring för förtroendevalda

Alla anställda och förtroendevalda i Sveriges läkarförbund och dess underföreningar omfattas av Saco tjänstereseförsäkring tecknad via Trygg Hansa. Försäkringen gäller även för barn under 21 år och maka, make, registrerad partner eller sambo, när de följer med den försäkrade på tjänsteresa.

Vid frågor kontakta Trygg Hansa, kundservice trygghansa.se/kundservice