PM om intraossösa infarter

Nu finns ett rykande färskt PM om intraossösa infarter att läsa, en nyhet som är ungefär 100 år gammal. Läs mera på https://www.sfmr.se/sidor/jodkontrastmedel-lathundar-checklistor-och-originaldokument/