3-4 juni Symposium helkropps-MR inom onkologi

Den 3-4 juni arrangerar  Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm tillsammans med Philips ett tvådagarssymposium om
Helkropps-MRT inom onkologi. Såväl internationellt inbjudna föreläsare som nationellt aktiva föreläsare är inbjudna där vi kommer att ta upp kliniska applikationer, metod och utveckling. Symposiet är öppet för alla med intresse inom fältet. 

Se vidare under svenska kurser för anmälan.