Uppdaterade standardutlåtanden för kolon- och rektalcancer

Nu finns uppdaterade standardutlåtanden för radiologisk bedömning av kolon- och rektalcancer att använda i samband med röntgenrond/MDT.

Det finns nu även ett standardutlåtanden för bedömning av rektalcancer efter neoadjuvant behandling.  Sedan 2016 har ett uppföljningsprogram initierats som bygger på organbevarande behandling ”watch and wait”  istället för kirurgisk behandling vid rektalcancer hos de patienter som svarar så bra på den neoadjuvanta behandlingen att man vid sammnvägd klinisk bedömning av radiologi och endoskopi bedömer att tumören gått i komplett respons. Detta är upplagt som en nationell multicenterstudie där patienter som kliniskt och radiologiskt uppfyller kriterier för möjlig komplett respons på radiokemoterapi/radioterapi remitteras till dedicerade kirurgmottagningar vid Universitetssjukhusen i Linköping, Malmö, Göteborg, Linköping, Uppsala, Karolinska i Stockholm, Umeå samt i Västerås.

Se vidare under Riktlinjer.