75th Korean Congress of Radiology

75th Korean Congress of Radiology (KCR 2019) äger rum mellan 18 och 21 september 2019 i Seoul, Korea. Nordiska radiologer är särskilt inbjudna att bidra med abstracts, eftersom Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi och KCR har ett utbyte mellan föreningarna. Se mera under Kurser och Kongresser och på kongresshemsidan. Obs! Snar deadline för abstracts.