Equalis – Extern kvalitetssäkring av barnradiologi

Årets omgång av Equalis kvalitetssäkringsprogram inom barnradiologi är kostnadsfri och kommer behandla bedömning av barnfrakturer. Välkomna att anmäla er här.

Equalis är ett bolag i SKL-koncernen och verkar för patientsäker diagnostik genom rättvisande och jämförbara analysresultat.

För att möjliggöra detta arrangerar vi program för extern kvalitetssäkring inom hela området medicinsk diagnostik och hjälper dig som utför diagnostiken att kontrollera och förbättra din kvalitet. Med den externa kvalitetssäkringen kan ni jämföra era bedömningar såväl med andra kliniker som med expertgruppens. Resultatet av jämförelsen ska skapa ett underlag till fortsatta diskussioner, såväl inom som mellan kliniker. Diskussionen kan omfatta t ex utförande (val av projektioner) och grunder för bedömning. Andra syften med externa kvalitetsutskick är att identifiera utbildningsbehov men också att identifiera harmoniserings- och standardiseringsbehov.

Tillsammans skapar vi resultat att lita på!