KURS I BASAL NEURORADIOLOGI

KURS I BASAL NEURORADIOLOGI

Nu startar en ny kurs som i första hand vänder sig till dig som är ST-läkare i radiologi. Kursen är lämpad både för dig som har begränsad erfarenhet och för dig som hunnit jobba några år med radiologi. Kursen vänder sig också till ST-läkare i angränsande specialiteter såsom neurokirurgi och neurologi. Kursen innehåller heltäckande föreläsningar som hålls av framstående neuroradiologer från olika delar av Sverige. På eftermiddagarna hålls interaktiva seminarier med utrymme för fördjupning och diskussion. Viktiga moment repeteras och kursen inleds och avslutas med kunskapskontroll för att stimulera deltagarnas inlärning.

Se vidare på kurssidorna.