Ny – Lathund för kontrastmedel vid datortomografi 2019-09-23

Detta är den nya versionen av lathunden som presenterades 18 september 2019 på Röntgenveckan i Jönköping. Lathunden med flödesschemat är avsedd att användas för kontrastmedel vid datortomografi. Vårt förslag är att den skrivs ut dubbelsidigt och läggs/hängs upp vid varje datortomograf och finns vid läkarnas arbetsstationer. Man kan också trycka den i format A5 och dela ut för att bära med sig i fickan. Lathunden följer de nationella rekommendationerna och är avsedd att användas dagligen i verksamheten.