International Day of Radiology

I år firas den åttonde International Day of Radiology den 8 november för att högtidlighålla upptäckten av Röntgenstrålarna och födelsen av vår egen medicinska specialitet. Se vidare på https://www.internationaldayofradiology.com/. Där finns rikhaltigt material för att själv kunna sprida informationen om radiologispecialiteten och upptäckten.