Akut neurologi i Sverige in real life 7

Föreningen Akut Neurologi i Sverige är en subspecialitetsförening, historiskt för läkare inom specialiteter med neuro-prefix och ett akutneurologiskt intresse. Sedan 2018 har medlemskriterierna vidgats till att omfatta alla inom medicinska yrken verksamma inom vård av akut neurologiskt sjuka patienter, även några neuroradiologer.

Medlemmar i SFMR är inbjudna till det sjunde årliga symposiet, Akut Neurologi In Real Life 6-7 februari 2020 i Solna. Se vidare under kurssidorna.