Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi håller årsmöte

Årsmöte 2020

SFPR kommer att hålla årsmöte fredagen den 14 februari 2020, kl 11.00.
Lokal: Konferensrum på Barnröntgen, Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.