Fördjupningskurs i thoraxradiologi

Fördjupningskursen i 2021 är inställd  och flyttad till vecka 4 2022.

För information om kurser i thoraxradiologi se

 https://www.sfmr.se/sidor/thoraxradiologi-kurser/