Kontrastmedelsgruppen kommenterar...

Nyligen har en debatt uppstått om kontrastmedels risker eller icke-risker. Kontrastmedelsgruppen har författat ett balanserat och förklarande dokument som alla radiologer bör läsa.

Se vidare under https://www.sfmr.se/sidor/jodkontrastmedel-lathundar-checklistor-och-originaldokument/